OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

Czcigodni Członkowie i Sympatycy Akcji Katolickie Diecezji Drohiczyńskiej,

 

Przesyłamy wszystkim Państwu Prezesom, Członkom, Sympatykom i Asystentom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej serdeczne pozdrowienia i zapewnia o pamięci modlitewnej.

            W trudnym czasie drugiej fali pandemii, wielu ograniczeń z nią związanych prosimy wszystkich Państwa o kontynuowanie, oczywiście w miarę możliwości pracy formacyjnej, a przede wszystkim o systematyczny udział w Mszach Świętych, przyjmowanie sakramentów świętych. Prosimy o łączenie się we wspólnej modlitwie w intencji naszej Wspólnoty, o ustanie pandemii i w intencji naszej Ojczyzny. Prosimy też o szczególną wrażliwość na potrzeby ludzi chorych, samotnych, ubogich.

            W listopadzie szczególną modlitwą otoczmy naszych bliskich zmarłych i naszą ukochaną Ojczyznę. Zachęcamy, aby wszyscy Członkowie i Sympatycy Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej od 3listopada przez dziewięć kolejnych dni aż do 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości odmawiali w intencji Ojczyzny Litanią do Wszystkich Świętych.

Króluj nam Chryste.

Zarząd DIAK wraz z Księdzem Asystentem

 

Litania do Wszystkich Świętych

Błagania do Boga
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Wezwania do świętych
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Aniołowie, módlcie się za nami.

Patriarchowie i Prorocy
Święty Abrahamie, módl się za nami
Święty Mojżeszu, módl się za nami
Święty Eliaszu, módl się za nami
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami
Święty Józefie, módl się za nami
Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami

Apostołowie i Uczniowie
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami
Święty Andrzeju, módl się za nami
Święci Janie i Jakubie, módlcie się za nami
Święty Tomaszu, módl się za nami
Święty Mateuszu, módl się za nami
Wszyscy Święci Apostołowie, módlcie się za nami
Święty Łukaszu, módl się za nami
Święty Marku, módl się za nami
Święty Barnabo, módl się za nami
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami
Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami

Męczennicy
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii,
Święty Pawle z Japonii,
Święci Izaaku i Janie z Ameryki,
Święty Piotrze z Polinezji,
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,
Święta Mario Goretti,
Wszyscy Święci Męczennicy,

Biskupi i Doktorzy Kościoła
Święci Leonie i Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,
Święty Janie Chryzostomie,
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody,
Święty Karolu Boromeuszu,
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,

Kapłani i Zakonnicy
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Tomaszu z Akwinu,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Święta Różo z Limy,

Świeccy
Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Wezwania do Chrystusa
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od zasadzek szatana,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,

Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

Błagania w różnych potrzebach
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

Zakończenie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Modlitwa końcowa
Boże, ucieczko nasza i mocy. Ty jesteś źródłem pobożności, * wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła * i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.