OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

 

„Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo”.

 

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby Chrystus Zmartwychwstały będący znakiem zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią wyzwalał w każdym z nas pragnienie przemiany. Niech w znaku pustego grobu napełnia nas pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo.

Niech radość Wielkanocy trwa w naszych sercach i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie z zmartwychwstał, Alleluja!

Maria Dzierżanowska

Prezes Diecezjalnego Instytutu

Akcji Katolickiej