rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

4W dniach 17-20.09.2015 roku odbył się w Krakowie II Ogólnopolski Kongres Akcji Katolickiej pod hasłem „Nieśmy Ewangelię Nadziei”, na którym Diecezję Drohiczyńską reprezentowało 46 osób wraz z Prezesem DIAK Panią mgr Marią Dzierżanowską i Asystentem DIAK Księdzem dr Piotrem Wójcikiem.
Początkiem II Kongresu Akcji Katolickiej była modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli do Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie o godzinie 16 została odprawiona Msza Św., którą celebrował i słowo Boże wygłosił J.E. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski. Jako kluczowe z wielu wyzwań, które domagają się zaangażowania Akcji Katolickiej, wskazał ks. kard. słowa „Trzeba przede wszystkim inwestować w rodzinę i pomagać rodzinom w trudzie wychowania potomstwa, rozkładając łączący się z tym ciężar na całe społeczeństwo” oraz skierował apel: „Pasterze Kościoła w Polsce liczą na was. Liczą na wasz zapał, entuzjazm, kompetencję i zaangażowanie. Przemieniajmy wspólnie nasz świat. Niech on staje się jeszcze bardziej ludzkim, a więc jeszcze bardziej Bożym”.


Po Mszy Św. przemówienia inauguracyjne wygłosili Prezes Zarządu Krajowego Instytutu AK Pani Halina Szydełko oraz Asystent Krajowy Ksiądz Biskup Marek Solarczyk uroczyście otwierając II Kongres Akcji Katolickiej. Pierwszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka, który mówił na temat „Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności w 20 rocznicę istnienia”.
Dni kongresowe piątek i sobotę rozpoczynaliśmy udziałem we Mszach Św. sprawowanych przez Ks. Biskupa Marka Solarczyka – w piątek miejscem modlitwy był Kościół św. Piotra i Pawła, a w sobotę Katedra na Wawelu. „Akcja Katolicka jako stowarzyszenie świeckich istniejące w Kościele jest niesamowitą okazją dla samych tych ludzi, aby przeżywali z całą radością, nadzieją ale i z odpowiedzialnością swoje życie chrześcijańskie, swoją formację” – zauważył bp Marek Solarczyk. Krajowy asystent Akcji Katolickiej podkreślił, że formacja członków organizacji może stać się okazją do uczynienia powszechną katechizacji dorosłych.
Po Mszy Św. udaliśmy się do Filharmonii Krakowskiej, której to budynek przed wojną należał do Akcji Katolickiej, tam odbywały się sesje panelowe na następujące tematy:
- „Rodzina fundamentem społeczeństwa”,
- „Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych”,
- „Kościół w Polsce, zadania dla Akcji Katolickiej”,
- „Chrześcijański wymiar polityki”,
- „ Kultura – wolność i odpowiedzialność”.
W wymienionych tematach głos zabierali: dr Maria Smereczyńska, dr Cezary Mech, dr Szymon Grzelak, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła wraz z małżonką Małgorzatą, dr hab. Krzysztof Koseła, dr hab. Maria Ryś, adw. Zbigniew Cichoń, ojciec Marek Fiałkowski, prof. dr hab. . Andrzej Zoll, europoseł Marek Jurek, dr hab. prof. UŁ Kazimierz Michał Ujazdowski, reżyser Krzysztof Zanussi, aktor Jerzy Zelnik i publicysta Jerzy Sosnowski. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy tych prelekcji. Dostarczyły one nam tak dużo informacji, które są potrzebne do życia codziennego.
Uwieńczeniem wszystkich tematów był przepiękny koncert w wykonaniu Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN pt. „Oratorium o Bożym Miłosierdziu”.
W niedzielę 20 września wszyscy uczestnicy Kongresu spotkali się na Placu Jana Matejki, skąd nastąpił przemarsz na Rynek Główny do Kościoła Mariackiego. Tam została odprawiona Msza Św. na zakończenie Kongresu, którą celebrował i homilię wygłosił J. E. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Hierarcha apelował do członków Akcji Katolickiej o bardzo czytelne świadectwo w życiu codziennym. Wskazywał, że chodzi o świadectwo życia, w którym „religia nie pozostaje na marginesie działalności zawodowej, nie jest szatą przywdziewaną przy jakiejś okazji, ale stanowi prawdziwą syntezę naszego życia”. Abp Stanisław Gądecki zauważył, że odrodzenie się Akcji Katolickiej po wojnie jest tym cenniejsze, ponieważ jest to jedyne stowarzyszenie, które pozostaje w statutowej, bezpośredniej łączności z hierarchią Kościoła. „Przed wojną cztery odgałęzienia Akcji Katolickiej wykształciły ogromnie zdrowy laikat w Polsce. Dzisiaj też potrzeba takiego laikatu świadomego swojej pozycji, a równocześnie świadomego odpowiedzialności wobec innych. Duchowieństwo nie jest w stanie znaleźć się w profanum, czyli wszędzie tam, gdzie pracują ludzie świeccy. Tylko świecki może uprawiać misję w sposób bezpośredni w środowisku, w którym się znajduje, czyli ogarnąć poniekąd szerszy zakres aniżeli duchowieństwo” – stwierdził przewodniczący KEP.
„Kongres był nie tylko podsumowaniem naszej dotychczasowej pracy, ale też wyznaczeniem kierunków działań na przyszłość. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stawia przed nami rzeczywistość. Jesteśmy świadomi zagrożeń, które coraz większe piętno odciskają na naszym społeczeństwie” – mówiła na zakończenie II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej Halina Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. „Pragniemy działać i przeciwdziałać. Pragniemy budować dobro wspólne. Pragniemy zachęcać innych do działania. Nigdy nie wolno nam mówić, że nic od nas nie zależy i że nic nie da się zrobić – od nas zależy bardzo wiele. Trzeba to sobie uświadamiać i przekazywać tę prawdę innym niosąc Ewangelię nadziei, jak głosi nasze kongresowe hasło” – dodawała prezes Szydełko.
II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej organizowany był w 85. rocznicę powstania stowarzyszenia i 20 lat po jej odrodzeniu. Akcja Katolicka została powołana w Polsce w 1930 roku. Jej działalność przerwała II wojna światowa a komunistyczne rządy na długo uniemożliwiły odrodzenie. Akcja Katolicka w Polsce odrodziła się na wyraźne życzenie Jana Pawła II, który upomniał się o organizację podczas wizyty „ad limina” biskupów polskich w Rzymie w 1993 roku.
Ze względu na fakt, że Kongres Akcji Katolickiej odbywa się co 15 lat, możliwość udziału w tym Kongresie jest dla nas zaszczytem. Poznaliśmy ludzi z całej Polski wśród których panowała rodzinna atmosfera ciepła i życzliwości. Wróciliśmy dumni i pełni nadziei na lepsze jutro.
Bardzo dziękujemy za udostępnienie zdjęć z Kongresu Panu Adamowi Stawiarskiemu z Krakowa oraz Pani Iwonie Lianie i Pani Józefie Pietronowicz z Siemiatycz.