rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

 
ak perlejewo         W sobotę, 18 października 2014 r. do Parafii Przemienienia Pańskiego w Perlejewie przybyli członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z całej Diecezji Drohiczyńskiej, aby  wysłuchać kierowanego do nich słowa, uczestniczyć w Eucharystii oraz zintegrować się  między sobą. Wszystkich serdecznie powitał proboszcz parafii  ksiądz Roman Kowerdziej  oraz prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Franciszek Czarkowski, który w imieniu  członków stowarzyszenia, skupionych w parafiach naszej diecezji, złożyć szczere i serdeczne gratulacje dla mianowanej, przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa - na prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej - Pani Marii Dzierżanowskiej oraz asystenta DIAK Diecezji Drohiczyńskiej Księdza doktora Piotra Wójcika.. Życzył, by powierzone zadanie przyniosło błogosławione owoce Kościołowi i katolikom świeckim. Zapewnił, że członkowie Akcji Katolickiej otoczą księdza i panią prezes  modlitwą i w miarę swoich umiejętności, z oddaniem i zaangażowaniem będą  wspierać w podejmowanych działaniach. Uroczyste życzenia odbyły się przy aplauzie wszystkich zebranych, którzy odśpiewali słowa piosenki „Życzymy, życzymy”. 
 

      Prezes POAK przekazał krótką informację na temat działalności oddziału, którego 15-ta rocznica podjęcia pracy formacyjnej minie 24 października 2014 r. Powstał on dzięki osobistemu zaangażowaniu  księdza kanonika Kazimierza Olszewskiego. Od kilku lat asystentem parafialnym jest ksiądz proboszcz Roman Kowerdziej, oddany parafii, zatroskany o wszystkie stowarzyszenia w niej działające. Dzięki jego staraniom wiele  osób oficjalnie wstąpiło do Akcji Katolickiej.  Stan liczebny naszego oddziału obecnie to - 35 członków i 15 sympatyków.
Po uroczystym powitaniu, wszyscy zgromadzeni w świątyni wysłuchali prelekcji na temat: „Formacja intelektualno – duchowa podstawą skutecznego działania Akcji Katolickiej”, którą wygłosił  ks. dr Piotr Wójcik - diecezjalny asystent Akcji  Katolickiej.  Prelegent podkreślił, że człowiek będzie głęboko wierzący, gdy zrozumie swoje miejsce w Kościele. Zauważył, że wiele jest do zrobienia w tej kwestii. Prawem i obowiązkiem wszystkich świeckich, a szczególnie Akcji Katolickiej jest formacja, która  pomaga w dawaniu świadectwa o zbawczym działaniu Chrystusa w każdym człowieku.. Szczególnie ważna jest formacja intelektualno – duchowa. Stanowi ona fundament właściwego zaangażowania się katolików świeckich w sprawy Kościoła. Słowa „ … abyście przynosili owoc obfity…” powinny być zachętą przede wszystkim  do autoformacji, czyli świadomego wpływania na rozwój intelektualno – duchowy  przez każdego z nas osobiście. 
          Ksiądz  Piotr Wójcik zwrócił szczególną uwagę na odpowiedzialność każdego członka Akcji Katolickiej za ogólny kształt stowarzyszenia. Podkreślił, że rozwój intelektualny i  duchowy  członka parafialnego oddziału  przyczynia się do umocnienia całej  struktury Akcji Katolickiej. Przygotowanie katolików świeckich do zadań w parafii - przypomniał ksiądz asystent - winno opierać się współdziałaniu ludzi świeckich i duchownych na zasadach autentycznego dialogu. Wyzwaniem dla formacji osób świeckich – zwrócił uwagę  prelegent - są comiesięczne spotkania formacyjne oddziałów parafialnych, które powinny być  realizowane w oparciu o wskazówki katolickiej nauki Kościoła, koniecznie  z udziałem  księży asystentów. Akcja Katolicka nie może się opierać tylko na akcji, działaniu - powiedział prelegent - gdyby tak było, przypominałoby to wiosłowanie łodzi  z użyciem jednego wiosła, tylko po jednej stronie. Tym drugim nieodzownym, koniecznym  wiosłem  jest formacja intelektualno – duchowa człowieka, realizowana prawidłowo i starannie, może pozwolić „wypłynąć na szerokie wody” i dać wiele dobrego społeczeństwu. Akcja Katolicka powinna prowadzić formację tak,  by kształtowała serca, pogłębiała wiarę i pomagała człowiekowi realizować się w pracy apostolskiej Kościoła. Ksiądz asystent skierował do zebranych prośbę  o to, aby członkowie Akcji Katolickiej byli wyraziści w swojej postawie, aby tak oznaczało tak, nie znaczyło nie, aby poznawali Boga głęboko go ukochali a uczynki wyrażały coraz większa 
             Centralnym punktem spotkania, w to sobotnie przedpołudnie była Msza Święta koncelebrowana przez licznie przybyłych księży, której przewodniczył Ks. Roman Kowerdziej a Słowo Boże wygłosił Ks. Wodzisław Szczepanik. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie POAK z Perlejewa, wspólnie z organistą Panem Mieczysławem Froncem. Podczas homilii Ks. W. Szczepanik przypomniał zadania jakie stoją przed każdym członkiem, który przyjął zaproszenie do naszego stowarzyszenia. Poruszył szczególnie temat służby drugiemu człowiekowi. Oprócz duchownych – powiedział - wszyscy jesteśmy posłani do służby Chrystusowi w braciach i siostrach. Służba ta musi koniecznie wypływać  z miłości do Pana Boga. Musi to być miłość prawdziwa, a nie z litości do innego człowieka, nie dlatego, że chcemy zasłużyć na niebo, nie dlatego, że Pan Bóg nam każe to czynić. To nie są dobre motywy do czynienia dobra innym. Fałszywa jest nasza pobożność i nielogiczna jest miłość do bliźniego, bez odniesienia się do Pana Boga. Potwierdzają to słowa Pisma Świętego „ bo byłem głodny, a daliście mi jeść….”  oraz słowa świętego Jakuba, który pisał że „ wiara bez uczynków jest martwa”. 
              „Nie mam własnych rąk, potrzebuję waszych” - to słowa umieszczone w miejscu brakujących rąk na figurze Chrystusa, odnalezionej podczas porządkowania niemieckiego kościoła, która w czasie wojny została odnaleziona i odnowiona przez żołnierzy amerykańskich – powiedział ksiądz przytaczając prawdziwe wydarzenie – i które powinny zwrócić naszą uwagę na to, że możemy dobrze służyć wykorzystując nasze miejsca pracy zawodowej, nasze ręce, nasze nogi, pomysły, naszą inteligencję do czynienia dobra. Najpiękniejsza misja do realizowania postawy służebnej wobec innego człowieka, zwrócił uwagę ks. W. Szczepanik, powinna mieć miejsce w rodzinie, w relacji - małżonkowie miedzy sobą, dzieci wobec rodziców, rodzice wobec dzieci.
              Podniosłym momentem spotkania było złożenie podziękowań  zasłużonym osobom za ich dotychczasową pracę na rzecz naszego stowarzyszenia. Wyrazy serdecznych podziękowań za kilkunastoletnią posługę, za ogromną troskę o rozwój  Akcji Katolickiej  Diecezji Drohiczyńskiej, od pierwszych dni jej istnienia, za dyspozycyjność, ofiarowany czas dla Boga i  drugiego człowieka, a szczególnie Kościoła diecezjalnego, przekazane zostały, nieobecnej niestety, pani Lucynie Woźnicy, (prezes DIAK do 2014) przez Panią Marię Dzierżanowską.
Diecezjalnemu Asystentowi Akcji Katolickiej - ks. Wodzisławowi  Szczepanikowi wyrażono wdzięczność za opiekę, modlitwę oraz owocną współpracę w ubiegłych latach. Słowa podziękowania skierował Pan Stanisław Charyton ( prezes POAK  w Bielsku Podlaskim)
Za okazaną pomoc w zorganizowaniu spotkania, za ogromne zaangażowanie i poświęcanie czasu dla członków Akcji Katolickiej. w Perlejewie i za nieustanne wzmacnianie wiary słowa podziękowań dla ks. proboszcza Romana Kowerdzieja przekazał Krzysztof Radziszewski ( członek POAK w Perlejewie).
             Słowa wdzięczności wyraził ks. Kanonikowi Kazimierzowi Olszewskiemu pierwszemu asystentowi parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w parafii i jej  założycielowi. 
            „Bogu niech będą dzięki” – za to piękne sobotnie spotkanie, czas spędzony na wspólnej  modlitwie i agape w gronie licznie przybyłych członków i sympatyków Akcji Katolickiej, które odbyło się w świetlicy w Czarkówce Małej. Trzygodzinne spotkanie przy stole przepełnione było wspólnym radosnym śpiewem piosenek biesiadnych. Pani M. Dzierżanowska i Ks. dr Piotr Wójcik  zaprosili zebranych na konferencję naukową „Pragnę żyć”, która odbędzie się 25 października 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, na Uroczystość Chrystusa Króla oraz na rekolekcje z postem Dawida, organizowane przez POAK w Siemiatyczach. Wszystkim obecnym kapłanom dziękujemy za ofiarowany nam czas i skierowane słowo, oraz modlitwę w intencji członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej. Dziękujemy przedstawicielom oddziałów parafialnych z Bielska Podlaskiego, Brańska, Drohiczyna, Hajnówki, Kosowa Lackiego, Miedznej, Prostyni, Sokołowa Podlaskiego, Siemiatycz, Węgrowa i Perlejewa za obecność na spotkaniu. Dziękujemy za pamiątkowe wpisy do kroniki Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Perlejewie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego spotkania, aby podziękować Panu Bogu Wszechmogącemu i ludziom za kolejny rok pracy formacyjnej oraz działań podejmowanych przez poszczególne oddziały naszego stowarzyszenia i prosić o błogosławieństwo na kolejny, który przed nami. 
                                        Członek POAK w Perlejewie - Iwona Czarkowska
 
Fot. Krzysztof Mioduszewski