DOKUMENTY

Hymn tbln

1. Kto chce Chrystusa uczniem być,
niech się nie waha bo przyszedł czas
stanąć przy Panu, dla Niego żyć,
odnowić cywilizację świata.

    Ref: By służyć Tobie, o Panie nasz,
        dziś tylko pozwól nam
        pradziadów wzorem w następny wiek
        Nowinę Dobrą nieść!

2. Żniwo jest wielkie a rąk mało,
prośmy więc Pana, poślij nas też.
Nie bierzmy trzosa ni sandałów
lecz serca szczere i wielką chęć.

    Ref: By służyć Tobie…

3. Rodzinę, szkołę, społeczeństwo
przywróćmy Bogu, to wielka rzecz.
Ślubujmy miłość, posłuszeństwo
niezmienną Dekalogu treść.

    Ref: By służyć Tobie...

 

(Imprimatur Ks. Bpa Antoniego Dydycza - 09.1998)