rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

HISTORIA

12 stycznia 1993 r. – Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum zachęca do wznowienia działalności Akcji Katolickiej w Polsce.

16-18 marca 1995 r. – 275 Konferencja Episkopatu Polski, obradująca w Warszawie, powołuje Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie, jako publiczne stowarzyszenie katolików świeckich.

21 czerwca 1995 r. – Ks. Biskup Antoni Dydycz podczas I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim powołuje Akcję Katolicką Diecezji Drohiczyńskiej.

4 września 1995 r. – ks. Marek Sidoruk zaprasza księży naszej diecezji na sesję poświęconą organizacji Akcji katolickiej w parafiach.

5 października 1995 r. – Ks. Marek Sidoruk zostaje powołany dekretem Ks. Antoniego Pacyfika Dydycza Biskupa Drohiczyńskiego pierwszym asystentem diecezjalnym AK.

20 października 1995 r. – w Drohiczynie odbywa się sesja formacyjna dla kapłanów.

2 maja 1996 r. – z upoważnienia 275 Konferencji Episkopatu Polski kard. Józef Glemp, dekretem powołuje Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie.

2 maja 1996 r. – z upoważnienia 282 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, kard. Józef Glemp zatwierdza pierwszy, eksperymentalny Statut Akcji Katolickiej na okres 3 lat.

1 października 1996 r. - rozpoczyna pracę Krajowe Biuro Akcji Katolickiej w Polsce.

12 października 1996 r. – powstaje Statut Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej.

13 października 1996 r. – JE Ks. Biskup Antoni Dydycz eryguje dekretem Akcję Katolicką Diecezji Drohiczyńskiej, działającą na terenie diecezji już od 21 czerwca 1995 r.. Jednocześnie zatwierdza Statut stowarzyszenia i poświęca je opiece bł. Honorata Koźmińskiego.

12 listopada 1996 r. – I Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

14 listopada 1996 r. – I sesja formacyjna świeckich w Drohiczynie.

24 listopada 1996 r. – List pasterski JE Ks. Biskupa Antoniego Dydycza na uroczystość Chrystusa Króla (patronalne święto AK).

10 maja 1997 r. – II sesja formacyjna świeckich w Drohiczynie.

18 czerwca 1997 r. – minister Administracji i Spraw Wewnętrznych Leszek Miller podpisuje rozporządzenie nadające osobowość prawną Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej.

20 września1997 r. – III Sesja formacyjna świeckich w Drohiczynie.


Niniejsze wydarzenia dokumentujemy materiałami archiwalnymi.