ZARZĄD

Prezes: Maria Dzierżanowska

wiceprezes: Małgorzata Krasnodębska

sekretarz: Iwona Liana

skarbnik: Franciszek Sak

członek: Zbigniew Hryniewicki

członek delegat: Halina Strębska

Asystent Kościelny: ks. dr Piotr Wójcik