ZARZĄD

Prezes: Maria Dzierżanowska

wiceprezes: Małgorzata Krasnodębska

sekretarz: Iwona Liana

skarbnik:

członek:

członek delegat:

Asystent Kościelny: ks. dr Piotr Wójcik