rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

Dzień 4 stycznia 2020 r. dla przedstawicieli oddziałów Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej minął w duchu bożonarodzeniowego spotkania.

Głównym punktem była Msza św. celebrowana przez ks. bpa Piotra Sawczuka w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. W homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na wyjątkowość Akcji Katolickiej. Polega ona na tym, że członkami Akcji są osoby pochodzące z różnych środowisk, reprezentujące różnorodne zawody i stany. Łączą je wspólne cele i zadania do zrealizowania. Ekscelencje przypomniał również hasło bieżącego roku duszpasterskiego “Eucharystia daje życie”. “Mamy więc propozycję, by spojrzeć na Eucharystię świeżym okiem, by zadbać o odświeżenie i pogłębienie wiary w realną obecność Chrystusa w eucharystycznych postaciach, by też otworzyć się na Boże życie ofiarowane tym, którzy przyjmują Ciało Pana. Bardzo go pragniemy i bardzo go potrzebujemy ” – powiedział Ekscelencja. Pytał również, czy podczas świąt wpuściliśmy Jezusa do siebie i czy On mógł się u nas zatrzymać?

Tematyka Eucharystii była również obecna podczas składania świątecznych życzeń. Ks. Biskup zwrócił uwagę, jak ważne jest wewnętrzna otwartość i prawidłowe nastawienie uczestników Eucharystii. Gwarantuje to jej owocne przeżycie. Wyrazicielem wdzięczności oraz życzeń była Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Maria Dzierżanowska. Życzyła wszystkim Bożej miłości.

Wśród kapłanów obecni byli Asystent DIAK ks. Piotr Wójcik, Rektor WSD ks. prał. Tadeusz Syczewski oraz Asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Perlejewie ks. Krzysztof Janowic.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski