OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

 

Wiara musi być odważna. Członkowie Akcji Katolickiej są powołani do tego, aby byli odważni na drodze wiary - mówił bp Łukasz Buzun do członków Akcji Katolickiej z całej Polski, którzy przybyli w II Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Przybyłych pielgrzymów powitał ks. prałat Jacek Plota Kustosz, Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, który w homilii odwołując się do dzisiejszej Ewangelii wskazywał, że człowiek mądry rozwija swoje talenty i zapracowuje na niebo. – Każdego dnia powinniśmy mierzyć się ze Słowem Bożym, abyśmy mądrze przeżyli życie – powiedział celebrans.

Akcentował, że mądrość człowiek zdobywa na modlitwie. – U początku mądrości życiowej jest zadbanie o swoje życie duchowe, o modlitwę, o Słowo Boże, o to, żebyśmy się nim karmili, nosili je w swoim sercu i medytowali nad nim. Te wszystkie aspekty są bardzo ważne i uczą nas cierpliwości, wierności, wytrwałości i łagodności – przekonywał kaznodzieja, który dodał, że człowiek mądry to ten, który pomnaża w sobie bogactwo Boże.

Zachęcał członków Akcji Katolickiej, aby uczyli się mądrze żyć wzorując się na św. Józefie. – Prośmy św. Józefa, abyśmy pod jego okiem starali się rozwijać wszystkie talenty Boże złożone w naszym człowieczeństwie – zaznaczył bp Buzun.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej Urszula Furtak w obecności bpa Łukasza Buzuna zawierzyła św. Józefowi Akcję Katolicką w Polsce.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej zakończyła się pod pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty.

O oprawę muzyczną pielgrzymki zadbał zespół „Soli Deo” z Sieradza.

Podczas pielgrzymki można było nabyć nową publikację „O kształt Akcji Katolickiej” opracowaną przez Ireneusza Redera. Publikacja zawiera wypisy z prasy polskiej 1993-2004 wraz z suplementem „L’Osservatore Romano 1993-2004 oraz dodatkiem encyklik „Il fermo proposito” Piusa X i „Ubi arcano Dei” Piusa XI.

II Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu rozpoczęła się w piątek Eucharystią pod przewodnictwem ks. prał. dr. Sławomira Kęszki, asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej. Po Mszy św. ks. Kęszka wygłosił referat nt. św. Józefa Kaliskiego. Popołudniu pielgrzymi zwiedzili kaliską starówkę i kościół ojców franciszkanów.

W sobotę w katedrze kaliskiej uczestniczyli w koncercie Chóru Katedralnego pod dyrekcją dr. Krzysztofa Niegowskiego.

Przed Mszą św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa konferencję nt. „Związki Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z ziemią kaliską” wygłosił ks. prof. UAM Michał Kieling.

Obecna na uroczystości prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej podkreślała, że misją Akcji Katolickiej jest ciągłe dawanie świadectwa.
– Nasz patron św. Jan Paweł II ze swoim proroczym widzeniem Kościoła doskonale wiedział jak bardzo będą potrzebni uformowani ludzie gromadzący się pod sztandarem Akcji Katolickiej. Dziś przybywamy przed wizerunek św. Józefa Kaliskiego, by wpatrywać się w wzór zaufania Bogu, za jego wstawiennictwem wypraszać potrzebne łaski dla nas powołanych do służby Bogu i ojczyźnie – powiedziała Urszula Furtak z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę w 1995 r. W diecezji działa 50 oddziałów parafialnych, do których należy ponad 500 członków.

Do najważniejszych działań należą: Ekstremalna Droga Krzyżowa w kwietniu, coroczne spotkania modlitewne członków i ich rodzin - w maju na Pólku pod Bralinem, a w październiku w Tursku, pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę w sierpniu, konkurs recytatorski poezji religijnej dla dzieci i młodzieży, rekolekcje adwentowe, spotkania formacyjne, a przede wszystkim działania charytatywne.
Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej jest Robert Lis, a asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej - ks. dr Sławomir Kęszka.

cyt za. https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Aktualnosci/1280.html