OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI

„Jesteśmy napełnieni Duchem świętym” - te słowa towarzyszyły rekolekcjom Akcji Katolickiej, które w miniony weekend (16 – 17 lutego) odbyły się w Siemiatyczach w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Jak powiedział Radiu Podlasie prowadzący rekolekcje ks. Piotr Wójcik, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej, podstawowym celem rekolekcji jest uświęcanie uczestników i lepsze poznawanie Pana Boga.

W ramach ćwiczeń duchowych uczestnicy wysłuchali kilku konferencji o Duchu Świętym, uczestniczyli w Mszach Świętych i w Drodze Krzyżowej zakończonej adoracją krzyża. Był też czas na adorację z medytacją i adorację w ciszy. Medytacja o miłosierdziu Bożym połączona była z Koronką do miłosierdzia Bożego.

W rekolekcjach wzięło udział ponad 60 osób z różnych oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej.

- Jestem na rekolekcjach razem z rodziną i ciszę się, że możemy być tu razem - powiedział Radiu Podlasie Waldemar Radziszewski z siemiatyckiego Oddziału AK. To Pan Bóg dalej nam tę łaskę, że możemy wspólnie uczestniczyć w tym świętym czasie rekolekcji.